Dags att sälja skog?

SkogAx köper virke både på rot och leverans av åländska skogsägare.

Vill du sälja på rot tar vi hand om hela avverkningsprocessen åt dig. Allt från åtgärdsplan, myndighetskrav och avverkning. Väljer du ett leveransavtal avverkar du virket själv och vi hämtar upp och mäter det åt dig.

NYHET FÖR I ÅR: Vi köper även kubb. Kubben avverkas i 2,5 ms längder från både gran och tall från 13 cm i toppdiameter. Kubben tas från massaved som inte klarar timmerkraven, vilket höjer värdet för skogsägarna. Vi köper även in björktimmer som enda uppköpare på Åland.

Vi samarbetar med kunniga entreprenörer inom skogsbruk.

Skonsam avverkning

En välskött skog ger goda förutsättningar för bra avkastning.

Det är viktigt att ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Med varsam och ansvarsfullt skogsbruk och virkeshantering undviker vi onödiga markskador i skogen. Genom att lämna kvar riset bildas ett extra skydd som är skonsamt mot marken. Riset blir i förlängningen kvar som ett naturligt gödsel. Skotarna använder också bärband vid behov vilket sänker trycket.

Att bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt gör den värdefull också för framtida generationer. Planera din avverkning tillsammans med oss.