För dig som är skogsägare

Vi ger råd i alla typer av skogliga frågor. Vare sig du är nybliven skogsägare eller kan en del från förut är du välkommen att höra av dig till oss. Skogax hjälper dig att ta hand om din skog på bästa sätt.

Vad vill du med din skog? 

Du kan ha olika mål för din skog. Att ta hand om skogen ger både inkomster och livskvalitet. 

Tillsammans med Skogax får du en långsiktig plan för ditt skogsbruk 

Läs mer om Åländskt skogsbruk här.

Certifierat virke

Den ökande efterfrågan på certifierade träråvaror gör att certifierat virke får högre värde. För skogsägare är certifiering ett sätt att få ut maximalt värde ur skogen. Det ger en marknads- och miljömässig kvalitetssärkring av skogsbruket.

Är du intresserad av att certifiera din skog kan det vara bra att känna till vilka krav som ställs. 

Skogsägare som är medlem i Ålands Skogsvårdsförening är automatiskt PEFC-certifierade.

Att bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt gör den värdefull också för framtida generationer. Planera din avverkning tillsammans med oss. 

SkogAx är spårbarhetscertifierad enligt PEFC och FSC.