Mer än bara avverkning
– vi skapar ett grönt arv

Kennet Berndtsson, vd för Skogax och Peter Söderlund, virkesinköpare.

Hållbar avverkning och omtanke om marken

Vi är stolta över att kunna erbjuda ansvarsfullt skogsbruk och virkeshantering. För att undvika onödig markskada använder vi maskiner med bärband samt utnyttjar riset som markskydd.

Välj oss för mer än bara avverkning – vi skapar en grönare framtid med hjälp av hållbara metoder och god service. Tillsammans kan vi främja en ansvarsfull skogshantering för framtiden. 

Dags att sälja skog? Eller behöver du råd i skogliga frågor? Ta kontakt med SkogAx så gör vi tillsammans upp en plan.

Vinteravverkningar

Passa på att utnyttja frusna vägar och åkrar denna vinter! Hittills har det inte blivit mycket tjäle i skogarna, men det är tjäle i skogsbilvägar

Läs mer »

Anmäl ditt leveransvirke

Kom ihåg att anmäla vinterns avverkningar för inmätning. Timmer och kubb ska anmälas för inmätning senast 15 april. Massaved och brännved tar vi emot året

Läs mer »

Vi sätter värde på din skog

Skogsbrukstjänster

Du behöver inte göra allt praktiskt arbete i skogen själv. SkogAx samarbetar med kunniga entreprenörer som kan hjälpa dig när du inte hinner eller kan.

Äga skog

Du som äger skog och driver skogsbruk har stor frihet, både när det gäller att utveckla dina intressen för skog och natur och påverka skogens utveckling.

Certifierat virke

Certifieringen är ett bevis för kunder och slutkonsumenter att skogsråvaran kommer från hållbart brukade skogar och med kontrollerat ursprung.

Är du nybliven skogsägare? Grattis! Att ta hand om och utveckla din skog kan ge både inkomster och livskvalitet. Som skogsbrukare har du stora möjligheter att påverka. Du kanske redan har en klar uppfattning om vad du vill med din skog och hur du ska göra? Eller så är det här något helt nytt för dig. Jag hjälper dig gärna och svarar på frågor. Lättast är att kontakta mig via e-post eller telefon.

Sätt mål för din skog

De mål du sätter för din skog kan vara att producera virke men också att sköta och utveckla övriga värden som finns på fastigheten. Många markägare ser virkesproduktionen som viktigast. Det är där jag kan hjälpa dig att få ut det mesta av din skog.
I samband med olika skogliga åtgärder som röjning, gallring eller föryngringsavverkning är det viktigt att du tar hänsyn till biologiska mångfalden, kulturmiljöerna och friluftslivet. Jag hjälper dig genom min expertis inom området.

Du kan läsa mer om åländskt skogsbruk genom att klicka här!