Vinteravverkningar

Passa på att utnyttja frusna vägar och åkrar denna vinter! Hittills har det inte blivit mycket tjäle i skogarna, men det är tjäle i skogsbilvägar och på åkrar. Vi har utnyttjat den kalla vintern och kört med både timmerbilar och skotare på flera plogade åkrar denna vinter. Har ni platser som kräver detta, ta kontakt […]

Anmäl ditt leveransvirke

Kom ihåg att anmäla vinterns avverkningar för inmätning. Timmer och kubb ska anmälas för inmätning senast 15 april. Massaved och brännved tar vi emot året om.   Sortiment och priser