Info 2018-12-05T14:27:07+02:00

Beställa skogsbrukstjänster

Du behöver inte göra allt praktiskt arbete i skogen själv. SkogAx samarbetar med kunniga entreprenörer som kan hjälpa dig när du inte hinner eller kan .

Äga skog

Du som äger skog och driver skogsbruk har stor frihet, både när det gäller att utveckla dina intressen för skog och natur och påverka skogens utveckling.

PEFC – certifikat

Certifieringen är ett bevis för kunder och slutkonsumenter att skogsråvaran kommer från hållbart brukade skogar och med kontrollerat ursprung.

PEFC-certifieringen omfattar också krav på hälsa, säkerhet och arbetsrätt. För att kunna säkerställa att råvaran kommer från hållbart brukade skogar är det viktigt att kunna spåra råvaran genom hela kedjan från producent till konsument.

SkogAx har ansökt om PEFC – spårbarhetscertifikat, revision sker i augusti

De åländska skogarna är certifierade enligt PEFC. Skogsägare som är medlemmar i  skogsvårdsföreningen är med i certifieringen 5 år framåt, med start 1.1.2016.

 http://landsbygd.ax/skogsvardsforeningen/certifiering/svf-skogscertifiering/

Ny som skogsägare

Är du nybliven skogsägare? Grattis! Att ta hand om och utveckla din skog kan ge både inkomster och livskvalitet. Som skogsbrukare har du stora möjligheter att påverka.

Du kanske redan har en klar uppfattning om vad du vill med din skog och hur du ska göra? Eller så är det här något helt nytt för dig. Jag hjälper dig gärna och svarar på frågor. Lättast är att kontakta mig via e-post eller telefon.

Sätt mål för din skog

De mål du sätter för din skog kan vara att producera virke men också att sköta och utveckla övriga värden som finns på fastigheten. Många markägare ser virkesproduktionen som viktigast. Det är där jag kan hjälpa dig att få ut det mesta av din skog.

Hänsyn

I samband med olika skogliga åtgärder som röjning, gallring eller föryngringsavverkning är det viktigt att du tar hänsyn till biologiska mångfalden, kulturmiljöerna och friluftslivet. Jag hjälper dig genom min expertis inom området.

Skogsbruk

Du kan läsa mer om åländskt skogsbruk genom att klicka här!

Kontakta mig!